Sense comentaris encara

The Burden of Stroke

L’Stroke Alliance for Europe (SAFE) va presentar el mes de maig The Burden of Stroke davant del Parlament Europeu. L’estudi, dut a terme pel King’s College London de manera simultània a 35 països europeus, mostra les diferències en el tractament de l’ictus entre els diversos territoris.

SAFE encoratja els estats a dissenyar estratègies nacionals que cobreixin tota la seqüència de la malaltia. Des de la sensibilització, prevenció, diagnosi, tractament, traspàs assistencial, rehabilitació i avaluació; fins al suport de les cures a llarg termini, integració social i participació dels afectats en la vida comunitària i les cures pal·liatives.

Podeu consultar tot l’informe aquí.

Publicar un comentari