Sense comentaris encara

Les persones amb fibril·lació auricular tenen tres vegades més risc de tenir un ictus

Un nou estudi publicat el mes de setembre per The Economist Intelligence Unit (EIU) revela que, de mitjana, més del 75% de les persones de més de 65 anys no s’han sotmès a cap control de fibril·lació auricular i altres factors de risc comuns d’ictus al llarg de les revisions rutinàries d’assistència primària, encara que es tracti de població amb alt risc d’ictus. L’informe “Prevenció de l’Ictus: progrés desigual“, patrocinat per The Bristol-Myers Squibb-Pfizer Alliance, va examinar els protocols de 20 països i va trobar que els esforços per fer el seguiment de persones amb risc d’ictus, incloent-hi fibril·lació auricular i hipertensió varien àmpliament, fins i tot en països amb una assistència sanitària consolidada i en economies desenvolupades.

L’informe considera que s’han de fer esforços per avaluar i reduir els riscs d’ictus a través de diferents aspectes, incloent-hi sensibilització i controls periòdics, entre d’altres. Considera que hi ha una desconnexió entre les considerades millors pràctiques i la pràctica clínica diària., Considera, entre d’altres, que:

  • Hi ha buits en la formació dels professionals de l’assistència mèdica per identificar correctament i tractar els riscs d’ictus.
  • La diagnosi de la fibril·lació auricular i la hipertensió es manté baixa, i no es du a terme regularment en la pràctica clínica.
  • Les futures polítiques s’han de centrar en estratègies per augmentar la sensibilització sobre els riscs d’ictus, en la implementació de controls sistemàtics i/o oportunistes i en la posada en marxa de campanyes de salut enfocades tant als grups de risc com als individus.

Font: SAFE.

Publicar un comentari