Les associacions de pacients són entitats privades sense ànim de lucre, generalment  constituïdes per persones afectades, familiars i cuidadors, professionals i societat en general que tenen per objectiu promoure la participació.

Ofereixen serveis d'assessorament, acollida, recolzament i orientació a les persones afectades i als familiars. Organitzen activitats terapèutiques i activitats socials lúdiques destinades a millorar la qualitat de vida i la integració social. Així com també acompleixen funcions d'informació i formació sobre la prevenció, sobre l'ictus, sobre la recuperació i funcions de sensibilització a la societat sobre el problema.

 

Associacions de pacients d´ictus

Associacions d’hemiparèsia infantil

Associacions de pacients d’ictus i altres malalties