Sense comentaris encara

Associen la mala qualitat del son amb el risc d’ictus i de cardiopatia isquèmica

Insomnia by Benjamin Watson, llicència CC BY 2.0.

Un estudi observacional dut a terme amb prop de 13.000 persones ha revelat diversos patrons d’alteracions de la son relacionats amb la malaltia cardíaca isquèmica i l’ictus. L’anàlisi es va presentar a finals d’agost a Barcelona, en el decurs del Congrés de la Societat Europea de Cardiologia. Segons el líder de la investigació, Dr. Nobuo Sasaki, de la Hiroshima Atomic Bomb Casualty Council (Japó), «la mala qualitat del son inclou sons massa curts o massa llargs, dificultats per dormir-se o dificultats per mantenir el son».

L’estudi ha investigat la relació entre els trastorns del son i la malaltia cardiovascular. També s’ha enfocat a esclarir les possibles diferències en els trastorns del son de la malaltia cardíaca isquèmica i l’ictus. Els investigadors han conclòs que el deteriorament del son pot conduir a una malaltia cardiovascular.

La investigació va incloure 12.876 residents d’Hiroshima, Japó (6.762 homes i 6.114 dones de 68 anys de mitjana d’edat), citats per a una revisió anual. Entre totes aquestes persones, 773 pacients tenien una història de malaltia cardíaca isquèmica (infart de miocardi i/o angina de pit), 560 pacients tenien història d’ictus (hemorràgia intracranial o infart cerebral) i 11.543 no tenien cap malaltia cardiovascular. Es van excloure les persones que haguessin patit malaltia cardíaca isquèmica i ictus, o algun altre tipus de malaltia cardiovascular.

Els hàbits de son es van avaluar amb el Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), un qüestionari d’autoavaluació amb 19 ítems que recull 7 qualificacions, relacionades amb la qualitat, la duració i l’eficiència del son. La qualificació del PSQI global és una marca entre 0 i 21. A més puntuació, menys qualitat del son.

La mala qualitat de son es va detectar en 52%, 48% i 37% dels pacients amb malaltia cardíaca isquèmica, ictus i en pacients sense cap malaltia, respectivament.

Més informació: European Society of Cardiology. “Poor sleep is associated with ischemic heart disease and stroke.” ScienceDaily. ScienceDaily, 29 August 2017.

Imatge: Insomnia by Benjamin Watson, llicència CC BY 2.0.

Publicar un comentari