Sense comentaris encara

Balanç de la campanya 2016 de sensibilització sobre l’ictus

PREVENIR, EVITAR, TRACTAR i SUPERAR són els eixos de la campanya itinerant de prevenció, informació, sensibilització i educació sobre l’ictus realitzada el darrer quadrimestre de 2016. La campanya  ha comptat amb carpes, panell i materials divulgatius que s’han ofert als centres de salut, municipis i Associacions de pacients.

RESUM EXECUTIU Campanya Carpa 2016

memoria ictus_projecte hosp i actes centrals 2016

Publicar un comentari