Catalunya i Europa davant l'ictus

L’ictus és una de les malalties més letals del món. Representa la segona causa de mort i la primera de discapacitat física dels adults amb seqüeles de llarga durada. 17 milions de persones pateixen cada any un ictus, i les previsions dels experts indiquen que a Europa es produirà un augment del 34%  del número total d’episodis d’ictus en els propers 10 anys si no s’actua adequadament. L’impacte de la malaltia es pot minimitzar si es prenen mesures de prevenció, si el tractament s’aplica ràpid quan l’ictus apareix i si la rehabilitació es adequada. Però, per aconseguir-ho, és necessària la col·laboració entre els professionals i les persones afectades,  la implicació dels governs locals i nacionals i que Europa entengui que la lluita contra l’ictus és una prioritat de primer nivell.

Cal que Europa entengui que la lluita contra l'ictus és una prioritat de primer nivell

En aquesta línia, l'European Stroke Organisation (ESO), que integra tots els professionals implicats en la atenció a les persones amb ictus i l'Stroke Alliance for Europe (SAFE), organització que agrupa a les associacions de supervivents i familiars de persones amb ictus de 33 països europeus, han treballat conjuntament per conèixer la situació en tots els països de la Comunitat i proposar mesures de millora a nivell local i global.

L’11 de maig del 2017 es presenta al Parlament Europeu el document “Burden of Stroke Report”, encarregat per SAFE al King’s College of London, on es fa una anàlisi global del pes de la malaltia a tota Europa, i a la vegada una anàlisi detallada de cada país. El 23 de maig del 2018 es presentarà al mateix Parlament el document “Stroke Action Plan for Europe 2019-2030”, liderat per la ESO, on han treballat conjuntament prop de 100 professionals de tot el continent definint les actuacions  necessàries per millorar l’atenció en totes les fases de la malaltia i disminuir el seu impacte.

A la jornada s’hi presenta el document “Catalunya i Europa davant l’ictus”, on s’analitza la situació al nostre país i es proposen les mesures necessàries per a millorar la prevenció de la malaltia, evitar-ne l'aparició i millorar l’atenció a les persones que han patit un ictus.

PROGRAMA

La Pedrera, Barcelona, 1 de juny de 2018

10h Obertura

Xavier Trias. Fundació Ictus. President

Jon Barrick,  Stroke Alliance for Europe (SAFE) President

Valeria Caso, European Stroke Organisation (ESO) Presidenta

Ramon Tremosa, Parlamentari Europeu

 

10h20m Primera Taula

Jon Barrick –   The Burden of Stroke in Europe

L’impacte de l’ictus a Catalunya. Àngel Chamorro, Hospital Clínic

L'organització dels pacients a Catalunya. Elisabeth Ortínez, Fundació Ictus

Que hem de fer per evitar-lo? Mariano La Figuera, EAP Sardenya

11h20m  Cafè

11h 50m Segona taula

Valeria Caso.  L’Stroke Action Plan a Europa 2019-2030

Els objectius a Catalunya 2019-2030

Prevenció primària i secundària. Francesc Purroy, Hospital Arnau de Vilanova

Organització de l'atenció i avaluació. Sònia Abilleira, Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral

La fase aguda. Carlos Molina, Hospital Vall d’Hebron

La rehabilitació. Esther Duarte, Hospital de l’Esperança

La recerca. Anna Planas, Hospital Clínic

13h 20m Cloenda

Elisabeth Ortínez. Fundació Ictus. Secretària del Patronat

Joan Martí. Societat Catalana de Neurologia. President

Miquel Gallofré, European Stroke Organisation (ESO) Vicepresident

Josep M. Argimon. CatSalut. Subdirector

Esteu interessats en assistir-hi? Podeu reservar plaça a través d'aquest email.