Sense comentaris encara

Convocatòria d’ajuts per a la recerca de la Fundació Ictus

La Fundació Ictus convoca ajuts per la recerca que trobareu detallats en aquesta convocatòria. Els ajuts per a la recerca de la Fundació Ictus estan orientats principalment a potenciar l’ús de registres poblacionals que afavoreixin la realització d’estudis clínics i epidemiològics assegurant la qualitat de les dades introduïdes i el seguiment clínic homogeni de forma centralitzada dels pacients inclosos. D’altra banda, a facilitar la realització d’estudis en col·laboració dins del territori català o liderats per investigadors catalans amb participació d’altres centres i entitats nacionals o internacionals, així com totes aquelles actuacions orientades a la millora de la qualitat de l’atenció de la xarxa d’atenció sobre la malaltia vascular cerebral a Catalunya. Els ajuts s’han de sol·licitar a recerca@fundacioictus.com

 

Podeu descarregar la convocatòria aquí

Publicar un comentari