Sense comentaris encara

El consum d’alcohol en persones majors de 55 anys pot augmentar el risc d’ictus

La ingesta elevada d’alcohol podria exercir un efecte causal en l’aparició d’hemorràgies intracranials (HIC, o ictus hemorràgics). És la conclusió a què arriba un grup d’investigadors italians de l’estudi multicentre sobre HIC (MUCH-Italy), publicada aquest mes de juny a la revista Neurology, òrgan de l’American Academy of Neurology.

El grup de recerca va analitzar 3.173 pacients amb HIC, tant lobar (que afecten un lòbul del cervell) com profunda, i els va comparar amb 3.155 controls (persones que no havien tingut una HIC). Van trobar que hi havia un a associació entre la ingesta elevada d’alcohol amb el risc de patir una HIC profunda, així com també amb el risc total d’HIC, mentre que no van trobar cap efecte aparent sobre el risc d’HIC lobar.

L’anàlisi es va fer comparant una cohort de pacients amb HIC, de raça blanca i més de 55 anys, amb un grup aparellat per sexe i edat i sense HIC, en el marc del MUCH-Italy, entre 2002 i 2014. Els pacients es van categoritzar entre bevedors excessius (més de 45 grams d’alcohol al dia), i bevedors lleugers-moderats o no bevedors.

L’estudi va concloure que hi ha evidències que la ingesta d’alcohol juga un rol causal en el fet de patir una HIC.

Publicar un comentari