Sense comentaris encara

El control de la hipertensió, fonamental per als supervivents d’ictus

Un estudi nord-americà reforça la necessitat de fer seguiments sistemàtics i acurats de la pressió sanguínia

Cal fer un seguiment acurat de la tensió arterial en supervivents d’ictus per a la prevenció de la repetició dels accidents cerebrals-vasculars. És la conclusió de l’estudi dut a terme per The Veterans Health Administration, el sistema de protecció de la salut més extens dels Estats Units. La investigació, publicada el mes de gener passat a la revista científica Stroke, va estudiar pacients hospitalitzats durant el 2011 per 1 de 5 causes: infart agut de miocardi (AMI), ictus isquèmic, accident isquèmic transitori (TIA), insuficiència cardíaca (CHF) o casos greus de pneumònia o malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). En total es van hospitalitzar 55.513 pacients per 1 dels 5 diagnosis estudiats en 130 centres.

Els resultats han assenyalat que el control de la hipertensió és menys acurat en pacients amb malalties cerebrals-vasculars que en malalts cardiovasculars: s’han trobat alteracions en la pressió sanguínia d’entre un terç i la meitat dels supervivents d’ictus, de manera que els investigadors es remeten a futurs estudis per establir si hi ha manca de coordinació o és la prevenció dels professionals de l’atenció primària per no sobretractar la hipertensió que pot provocar el control inadequat de la pressió sanguínia en el seguiment post-ictus.

L’estudi conclou que hi ha diferències substancials en el control de la hipertensió entre pacients amb ictus isquèmics i pacients amb AMI. Tal i com s’ha observat, els pacients d’AMI reben més assistència ambulatòria que els pacients amb ictus isquèmic, i aquestes visites addicionals són a les unitats de cardiologia. Segons els investigadors, els professionals d’aquesta àrea farien un control de risc als pacients d’AMI que els pacients d’ictus no reben. Atès que el control de la hipertensió és una pedra angular en la prevenció secundària de l’ictus, cal fer intervencions que millorin el control de la hipertensió post-ictus.

Publicar un comentari