Factors de risc no modificables

Edat

El factor de risc més important en l’ictus és l’edat, tot i que seria erroni considerar que l’ictus té lloc de forma exclusiva en persones d’edat avançada. A major edat, major és la probabilitat de patir un ictus tant isquèmic com hemorràgic.

S’ha establert que el risc de patir un ictus augmenta un 9% cada any en els homes i un 10% anual en les dones. A partir dels 55 anys, cada dècada que passa es duplica el risc de tenir un ictus.

Ètnia

El risc de patir un ictus és desigual en funció de l’ètnia. Les persones negres, sobretot els joves i d’edat mitjana, i llatinoamericanes tenen una major incidència i mortalitat per ictus en comparació amb els d’origen caucàsic.

Es desconeix si aquestes diferències són de base genètica, ambiental o una interacció entre tots dos factors. També hi ha una clara relació entre el risc de patir un ictus i les circumstàncies socioeconòmiques desfavorables. 

Factors genètics

La causa d’un ictus es desconeix en fins a un 35% dels casos, fet que fa sospitar en una possible implicació de factors genètics. Al futur la seqüenciació de l’ADN promet ser un element clau en el maneig de l’ictus, però encara no ha donat els resultats esperats.

La implicació genètica és complexa, ja que la influència genètica pot actuar a diferents nivells: augmentant la incidència de determinats factors de risc individuals com la hipertensió i la diabetis; modulant la incidència de determinats tipus d’ictus comuns; i, finalment, de diverses malalties minoritàries i hereditàries.