Guia per superar l'ictus

La guia “Superar l’ictus” està adreçada a les persones afectades d’una malaltia vascular, als seus familiars i cuidadors.

El document explica què és la malaltia, quins són els seus efectes i com ha de ser tractat el malalt.

El text ha estat elaborat per un equip de pacients i professionals de la Fundació Ictus, el Pla director de la malaltia vascular cerebral del Departament de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

La guia està disponible en català i en castellà i es reparteix gratuïtament a tots els hospitals de Catalunya en el moment de l’ingrès del pacient.