La discapacitat

Una persona que ha patit un ictus pot rebre la invalidesa permanent, en funció de les seqüeles. Si un cop ha finalitzat la baixa laboral continuen les alteracions, s’hauria de valorar la capacitat d’incorporació de la persona al lloc de treball.

Els assistents socials del municipi o del districte de barri són els professionals que s’encarreguen de tramitar la revisió i/o reconeixement del grau de discapacitat de la persona que ha patit l’ictus.

Aquests serveis es poden consultar a:

  • Serveis socials d’atenció primària i centres de salut.
  • Oficines del departament de Treball, Afers Socials i Famílies o al telèfon d’informació de la Generalitat de Catalunya 012.
  • Centre per l’Autonomia Personal Sírius per afavorir la integració social de les persones amb discapacitats. Telèfon: 93 483 10 00.

A casa, cal adaptar la llar segons el grau d’afectació de l’ictus. S’aconsella retirar catifes, mobles, cables i tenir una bona il·luminació per evitar caigudes.