Sense comentaris encara

La Fundació Ictus rep un dels ajuts a projectes de recerca de la Marató 2016

Un projecte de recerca presentat per la Fundació Ictus a la convocatòria feta per la Marató 2016 ha rebut un dels ajuts a la investigació 2017 atorgats per la Fundació Marató. Es tracta de l’estudi Afrontar els reptes de l’atenció aguda a les persones amb ictus al segle XXI: assolir les màximes taxes de tractaments de reperfusió, eliminar les desigualtats en l’accés i el maneig de les macrodades. El principal investigador d’aquest projecte és el Dr. Miquel Gallofré, de la Fundació Ictus, en col·laboració estreta amb el Dr. Antonio Martínez Yélamos, de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, IDIBELL, i el Dr. Alfonso Valencia Herrera, del Barcelona Supercomputing Center.

El projecte d’investigació rep 348.500 euros, recollits per la Marató 2016, dedicat als ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. Es planteja com a objectiu avaluar el funcionament del sistema de codi ictus de Catalunya i l’equitat d’accés a les teràpies de reperfusió —els tractaments més efectius perquè els ictus deixin les mínimes seqüeles possibles-, entre d’altres.

Els investigadors apunten que, actualment, el sistema de codi ictus encara no garanteix l’equitat. A Catalunya, les taxes de teràpies de reperfusió són de les més altes d’Europa, però es desconeix quants pacients que serien tractables per aquest mètode s’escapen del circuit del codi ictus i perden l’oportunitat de rebre-les. Cal recordar que, per accedir a aquest tipus de tractament amb garanties, la persona malalta ha d’arribar al centre mèdic el més aviat possible, preferentment abans de les 4 hores de l’inici dels símptomes.

Publicar un comentari