Sense comentaris encara

La pol·lució provocada pels motors dels cotxes pot desencadenar alguns tipus d’ictus

Els resultats d’un estudi publicat a la revista científica Environmental Research recomanen establir límits al negre de carboni ambiental

L’acumulació de negre de carboni (BC), un dels contaminants que produeixen els motors dièsel, pot desencadenar ictus de l’artèria major, tal i com recull un estudi dut a terme a Barcelona i signat, entre d’altres, per la Dra. Rosa Maria Vivanco-Hidalgo, investigadora de l’Hospital del Mar de Barcelona i col·laboradora de la Fundació Ictus. Segons l’article publicat per la revista científica Enviromental Research “Short-term exposure to traffic-related air pollution and ischemic stroke onset in Barcelona, Spain” (Exposició a curt termini a la contaminació de l’aire relacionada amb el trànsit i ictus isquèmic a Barcelona, Espanya”, l’exposició al BC, el principal contaminant relacionat amb el trànsit a l’àrea estudiada, «amb nivells comparables amb moltes ciutats a Europa, s’associa amb un risc més alt d’ictus ateroscleròtic». L’article conclou que si aquests resultats es confirmen en altres estudis, l’establiment del nivell de BC en els estàndards de qualitat de l’aire en la pròxima revisió de la directiva europea al respecte «podria tenir efectes beneficiosos destacables per a la salut».

L’objectiu de l’estudi era, precisament, establir la relació entre l’exposició als contaminants de l’aire (partícules en suspensió PM2.5 i BC) i l’ictus isquèmic i altres subtipus, i els efectes modificadors de les zones verdes i el soroll. En general, no es va trobar cap associació entre l’exposició a PM2.5 i BC i l’ictus isquèmic agut. Tampoc es va observar cap efecte modificador clar dels espais verds o el soroll. En canvi, els investigadors van establir la relació entre els increments observats de BC i els ictus ateroscleròtics de l’artèria major.

Publicar un comentari