Sense comentaris encara

Les experiències negatives durant la infantesa condicionen la salut cardiovascular

La revista de l’Associació Americana del Cor (AHA), Circulation, va publicar el mes de desembre un article en què estableix una relació entre les experiències adverses durant la infantesa i l’adolescència i les patologies cardiometabòliques en l’edat adulta. Per als investigadors, encapçalats per la Dra. Shakira F. Suglia, epidemiòloga de la Universitat de Columbia, les persones que han viscut situacions hostils —definides com la percepció d’amenaces sobre la integritat física, la família o les estructures socials– incrementen el risc de tenir diabetis tipus 2, malalties cardiovasculars o ictus —3 de les 10 causes de mortalitat més importants als EUA- en fer-se grans.

Els autors apunten que és habitual que les criatures trobin situacions adverses: al voltat de 6 de cada 10 persones adultes als Estats Units reporten al menys una experiència d’aquests tipus —s’hi inclouen des del divorci dels pares fins a l’abús físic o el bullying, passant per altres fets, com viure en un barri conflictiu o tenir el pare o la mare a la presó. Les investigacions han mostrat que aquestes circumstàncies tenen un impacte negatiu en la salut cardiovascular i algunes línies de recerca apunten que l’acumulació d’experiències adverses incrementa el risc cardiometabòlic.

L’article admet que, tot que cada vegada hi ha més treballs que documenten aquesta relació i en suggereixen els vincles, cal tenir en compte certes limitacions, com la manca d’acord en les definicions d’“adversitat” en l’etapa infantil. A més, els investigadors posen el focus en el fet que la major part dels estudis duts a terme es basen en el record que tenen els adults avaluats sobre els fets de la seva infantesa, i aquesta metodologia representaria certes limitacions.

La investigació conclou que cal tirar endavant estudis longitudinals prospectius que estiguin dissenyats per guiar i informar de manera efectiva les persones, els professionals clínics i la població en general. La recerca ha d’incloure la definició de la intensitat de l’exposició a les adversitats, la duració i els períodes vulnerables durant el curs de la vida i a través de generacions. També ha de caracteritzar la resiliència com a factor de protecció contra les conseqüències cardiometabòliques; identificar els factors biològics que modifiquen la resposta a l’adversitat i dilucidar els camins patobiològics que relacionen els fets adversos amb conseqüències cardiometabòliques, i demostrar quines intervencions reactives a l’exposició infantil a l’adversitat poden prevenir la progressió cap a malalties cardiometabòliques.

Publicar un comentari