Sense comentaris encara

Les persones amb fibril•lació auricular tenen tres vegades més risc de patir un ictus

Un nou estudi publicat el mes de setembre per The Economist Intelligence Unit (EIU) revela que, de mitjana, més del 75% de les persones de més de 65 anys no s’han sotmès a cap control del ritme cardíac per poder detectar trastorns del ritme, com la fibril·lació auricular i altres factors de risc comuns d’ictus al llarg de les revisions rutinàries d’assistència primària, encara que es tracti de població amb alt risc de patir un ictus. L’informe “Prevenció de l’Ictus: progrés desigual“, patrocinat per The Bristol-Myers Squibb-Pfizer Alliance, va examinar els protocols de 20 països i va trobar que els esforços per fer el seguiment de persones amb risc d’ictus, incloent-hi els factors de risc, com la fibril·lació auricular i hipertensió arterial, varien àmpliament, fins i tot en països amb una assistència sanitària consolidada i en economies desenvolupades.

L’informe considera que s’han de fer esforços per avaluar i reduir els riscs d’ictus a través de diferents aspectes, incloent-hi la sensibilització sobre la importància de detectar i controlar els factors de risc i fer seguiments periòdics a l’atenció primària, entre d’altres. Considera que hi ha una desconnexió entre les considerades millors pràctiques i la pràctica clínica diària. Troba, entre d’altres, que:

  • Hi ha buits en la formació dels professionals de l’assistència mèdica per identificar correctament i tractar els pacients amb un risc alt de patir un ictus.
  • La diagnosi de la fibril·lació auricular i la hipertensió es manté baixa, i no es du a terme regularment en la pràctica clínica.
  • Les futures polítiques s’han de centrar en estratègies per augmentar la sensibilització sobre el risc de patir un ictus, en la implementació de controls per a la detecció dels factors de risc a l’atenció primària, i en la posada en marxa de campanyes de salut enfocades tant als grups de risc com a les persones individualment.

Publicar un comentari