Sense comentaris encara

Més de 1500 persones han visitat la carpa de l’ictus

20161022_valls1

Durant els dos primers mesos de recorregut s’han fet 16 itineràncies de la carpa i el panell de l’ictus. Més de 1500 persones han rebut informació directa sobre l’ictus, sobre la detecció precoç dels símptomes i l’actuació ràpida als hospitals i places de 12 poblacions de Catalunya.

Publicar un comentari