Sense comentaris encara

Nou estudi sobre els beneficis de la trombectomia mecànica

S’ha llençant un nou estudi internacional que espera estendre els beneficis de la trombectomia mecànica. Es tracta d’un tractament per a certs tipus d’ictus agut isquèmic que pot usar aparells mecànics per reduir dràsticament els efectes d’un ictus en curs. Són dispositius molt petits que s’usen per trencar i treure el coàgul del vas sanguini cerebral. Aquest procediment el porten a terme neuro-radiòlegs altament especialitzats, i requereix instal·lacions hospitalàries especials.

Proves de trombectomia recents han inclòs grups molt selectius de pacients d’ictus. Les investigacions han demostrat que si s’usa en pacients d’ictus que només presenten lesions cerebrals petites, la trombectomia redueix significativament el nivell de discapacitat post-ictus en restablir el flux sanguini i, per tant, limitar el dany cerebral.

El nou estudi forma part del projecte TENSION, finançat per la Unió Europea i examinarà els efectes del rescat mecànic del coàgul en un grup gran de pacients amb les anomenades “lesions extenses”, això és, àrees més grans de dany cerebral en comparació amb els estudis previs. Els pacients també podran inscriure’s en l’assaig durant les 12 hores posteriors a l’aparició dels símptomes. Això permetrà estendre el tractament a un grup més gran de pacients: incloent-hi, per exemple, individus que pateixen l’ictus durant la nit i és més probable que retardin l’arribada a l’hospital.

TENSION té molt en compte la inclusió de la perspectiva dels pacients a l’avaluació del resultat de l’assaig i dels efectes del tractament. De manera important, l’assaig aportarà proves dels beneficis sòcio-econòmics d’incrementar l’ús de la trombectomia mecànica.

L’assaig inclourà fins a 714 pacients en 8 països europeus, i el projecte estarà en marxa durant 5 anys, comptant des de febrer de 2018. TENSION el coordina el Prof. Dr. Götz Thomalla, de la Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (Hamburg) i el Prof. Dr. Martin Bendszus, de la Universitätsklinikum Heidelberg, i ha rebut finançament del programa Horizon 2020 de la Unió Europea. El Professor Thomalla apunta que «TENSION aborda un gran problema de salut i aportarà proves per a la intervenció terapèutica efectiva de pacients amb ictus sever. Això vol dir que tindrem millors resultats per al pacients i s’evitaran discapacitats relacionades amb l’ictus en un nombre gran de pacients. A nivell de societat, el nou tractament ajudarà a reduir els costos vinculats als ictus».

Per més informació podeu escriure un correu a l’Stroke Alliance for Europe.

Publicar un comentari