Sense comentaris encara

Persona gran amb ictus: atenció integral des de la fase aguda fins al retorn al domicili

El Blog de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS) publica una entrada sobre la Jornada enfocada al tractament i maneig de l’ictus en les persones grans duta a terme el 27 d’octubre, al Parc Sanitari Pere Virgili . En la Jornada  es va reflectir i reforçar la necessitat d’un abordatge multidisciplinar en totes les fases de l’ictus. En el post s’hi resumeixen els punts més importants de la jornada que van des de l’elevada disponibilitat de dades sobre l’atenció a l’ictus, els avenços en el tractament, la necessitat d’avançar en les cures post-agudes donada l’elevada incidència de discapacitat i de  classificar els pacients segons complexitat rehabilitadora, a la continuïtat de l’atenció i a les intervencions integrades al domicili en rehabilitació, el suport al cuidador i la integració entre els de salut i els socials. Més informació a l’AQuAS Blog

 

Publicar un comentari