Què és l’ictus?

Un ictus és l’alteració sobtada de la circulació de la sang al cervell. La interrupció del flux sanguini pot ser pel taponament –la majoria dels casos– o el trencament d’una artèria cerebral.

El temps de resposta és molt important, ja que es tracta d’una malaltia aguda que afecta al cervell i pot comprometre una o més funcions cognitives, motores i sensitives, entre d’altres.

L’ictus és una urgència mèdica, a la qual cal donar resposta immediata. Cada minut que passa moren dos milions de neurones. La rapidesa determinarà, en bona mesura, el grau de discapacitat causat per la malaltia.

Col·loquialment, l’ictus també s’anomena vessament cerebral, infart cerebral, embòlia, trombosi, feridura i apoplexia.

A Catalunya:

  • L’ictus és la primera causa de mort en les dones i la tercera en els homes.
  • Més de 13.000 persones ingressen cada any per un ictus.

Al món:

  • Una de cada sis persones patirà un ictus al llarg de la seva vida.
  • L’ictus és la segona causa de mortalitat al món.
  • L’ictus és la principal causa mèdica de discapacitat.