Tot i l’efectivitat dels tractaments de què disposem actualment per determinats tipus d’ictus, el millor abordatge terapèutic de l’ictus segueix essent la prevenció. El risc vascular és la probabilitat de patir una malaltia de les artèries i va associat a la presència de factors de risc vascular que causen la lesió de les artèries. Aquests factors poden presentar-se aïllats o individualment o bé coexistir en una mateixa persona, cosa que fa que el risc es multipliqui. En general, classifiquem els factors de risc vascular en no modificables, sobre els quals no podem actuar, i modificables, sobre els què sí que podem incidir. Un total de 10 factors de risc vascular modificables expliquen fins el 90% del risc de patir un ictus, i identificar aquest risc és necessari per tal de traçar un pla terapèutic individualitzat que s’adapti a les particularitats de cada cas.