Edat

A major edat, major és la probabilitat de patir tant un ictus isquèmic com hemorràgic. S’ha establert que el risc de patir un ictus fatal i no fatal augmenta d’un 9%/any en els homes i d’un 10%/any en les dones.

Raça/ Ètnia

És clar que el risc de patir un ictus és desigual segons la raça/ètnia. Els negres i llatinoamericans tenen una major incidència i mortalitat per ictus si es compara amb els blancs. Això és particularment cert en els negres joves i adults d’edat mitjana, en els que s’observa un risc d’hemorràgia subaracnoïdal i intracerebral força més elevat que en els blancs dels mateixos grups d’edat. Es desconeix si aquestes diferències racials són de base genètica, medio-ambiental o bé una interacció d’ambdues.

Factors genètics

Fins en un 35% dels casos d’ictus la causa última roman desconeguda, fet que suggereix la possible participació de factors genètics. Aquesta participació és, però, complexa atès que la influència genètica pot actuar a diferents nivells: augmentant la incidència de determinats factors de risc individual (per exemple, la hipertensió, la diabetis, la dislipèmia, etc), modulant la incidència de determinats tipus d’ictus comuns i, finalment, de diverses malalties rares i hereditàries (malaltia de Fabry, CADASIL, etc). La seqüenciació de l’ADN tot i què promet ser un element clau en el maneig de l’ictus en el futur, no ha donat encara els resultats esperats.