El nostre cervell controla totes les nostres accions i activitats; la forma com raonem, com ens movem, com caminem, com sentim, com mengem, etc. Així, segons quina sigui l’àrea del cervell que es lesiona després de l’ictus, les conseqüències poden ser variables. Podem tenir dificultats per moure un costat del nostre cos, per mantenir l’equilibri, per enraonar, per pensar o per sentir. Per tant, l’ictus pot prendre a qui el pateix la capacitat d’interaccionar amb el món que ens envolta!