El cerebel controla sobretot el nostre equilibri i coordinació. Així, un ictus de cerebel ocasionarà molt probablement problemes de desequilibri, descoordinació, mareig, nàusees i vòmits.