Els ictus d’aquesta regió de l’encèfal poden ser especialment devastadors ja que aquesta àrea comanda totes les funcions involuntàries com la respiració, el batec cardíac, la pressió arterial, etc. També controla els moviments oculars, la parla, l’oïda i la deglució. A més, hem de tenir en compte que les ordres que donen els hemisferis cerebrals viatgen a través del tronc cap a les extremitats, de manera que un ictus de tronc també pot causar paràlisi a un o tots dos costats del cos.