TIPUS D' ICTUS

Hi ha dues grans categories d'ictus: Els Ictus Isquèmics i els Ictus Hemorràgics.

En qualsevol dels dos casos, el flux cerebral de sang a una àrea determinada del cervell queda interromput y las cel.lules cerebrals, en deixar de rebre l'oxígen necessari per viure, comencen a morir, fet que acabarà produint el dany cerebral permanent.