Què és l’ictus?

Un ictus és l’alteració sobtada de la circulació de la sang al cervell. La interrupció del flux sanguini pot ser pel taponament o el trencament d’una artèria cerebral.

El temps de resposta és molt important, ja que es tracta d’una malaltia aguda que afecta al cervell i pot comprometre una o més funcions cognitives, motores i sensitives, entre d’altres.

L’ictus és una emergència mèdica, a la qual cal donar resposta immediata. Cada minut que passa moren dos milions de neurones. La rapidesa d’actuació davant d’un ictus determinarà, en bona mesura, les seqüeles causades per la malaltia.

Cada ictus és diferent.

Col·loquialment, l’ictus també s’anomena vessament cerebral, infart cerebral, embòlia, trombosi, feridura i apoplexia.

A Catalunya:

Al món:

Símptomes

Un ictus és una malaltia aguda que apareix de forma sobtada.

En funció de la part del cervell que estigui afectada, els símptomes que poden aparèixer són:

Codi Ictus

L’ictus és una malaltia aguda, en què el temps de reacció és crucial de cara a la supervivència i possibilitats de recuperació de la persona sense seqüeles. Per això, la velocitat en el diagnòstic i el tractament són claus.

El Codi Ictus és un protocol d’emergència, implantat a tot el país, que serveix per identificar de forma ràpida les persones que pateixen un ictus i les seves característiques clíniques per traslladar-los urgentment a l’hospital més proper preparat amb capacitat de diagnòstic i tractament.

Actualment, a Catalunya hi ha una xarxa de 6 hospitals terciaris, 8 hospitals de referència i 12 hospitals comarcals, així com el Sistema d’Emergències Mèdiques que permeten escurçar el temps que passa entre l’inici de l’ictus i el tractament.

Els hospitals comarcals estan equipats amb Teleictus, una xarxa de telemedicina per donar resposta a les activacions del Codi ictus en àrees allunyades. El sistema permet compartir imatges mèdiques amb una guàrdia centralitzada les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any que gràcies a la seva expertesa assessora l’equip assistencial amb el tractament més adequat.