Sense comentaris encara

Disponible la versió en espanyol de The Burden of Stroke

The Burden Of Stroke, disponible ara en versió espanyola

L'Stroke Alliance for Europe (SAFE) va presentar el mes de maig de 2017 The Burden of Stroke davant del Parlament Europeu. L'estudi, dut a terme pel King's College London de manera simultània a 35 països europeus, mostra les diferències en el tractament de l'ictus entre els diversos territoris.

SAFE encoratja els estats a dissenyar estratègies nacionals que cobreixin tota la seqüència de la malaltia. Des de la sensibilització, prevenció, diagnosi, tractament, traspàs assistencial, rehabilitació i avaluació; fins al suport de les cures a llarg termini, integració social i participació dels afectats en la vida comunitària i les cures pal·liatives.

La versió en espanyol d'aquest document fonamental per copsar la magnitud del desafiament que representa la lluita contra l'ictus en el continent europeu està disponible fent clic en les imatges correponents de l'informe complert i de l'apèndix, on es desglosen les dades clau per països.

Publicar un comentari