Tractament rehabilitador

La pregunta té solució? és la que es fa qualsevol persona que presenta una discapacitat després de patir un ictus o qualsevol altra malaltia amb seqüeles. És evident que amb una discapacitat no es pot fer la mateixa vida que abans, però en la mesura del possible, i en funció del grau de discapacitat, la solució és adaptar-se i conviure de la millor manera possible amb la nova situació.

Per a la majoria de pacients, la teràpia de rehabilitació és la pedra angular del procés de rehabilitació, perquè els ajuda a adaptar-se a la nova situació, recuperar l’autoestima, millorar la seva autonomia i assolir la màxima qualitat de vida dins dels nous paràmetres.

Atenció multidisciplinària

La rehabilitació és un procés multidisciplinari que contempla la intervenció de diferents professionals per recuperar el millor estat funcional del pacient i establir una millor qualitat de vida.

La rehabilitació mèdica està cada vegada més especialitzada i en les unitats de malalts que han patit un ictus es fa necessari el treball en equip i coordinat, format per metges, treballadors socials, fisioterapeutes, logopedes i tècnics ortopèdics, entre d’altres.

Tots els pacients amb ictus haurien de ser avaluats per un equip de rehabilitació que ha de ser precoç i eficaç. Una mobilització el més aviat possible s’associa a millors resultats en el temps, s’evitaran complicacions i es podrà assolir abans la màxima funcionalitat.

Cal començar la rehabilitació el més aviat possible, amb una intervenció multidisciplinària i intensiva, ajustada a cada malalt segons les seves necessitats i possibilitats de millora, com a mínim durant els primers sis mesos després de patir l’ictus. Durant aquest període és quan hi ha més millora.

Si després d’aquest temps s’arriba a una fase d’estabilització, cal seguir fent una pauta d’exercicis de forma sistemàtica, ja que durant el primer any el pacient pot recuperar capacitats.

L’espai per fer la rehabilitació variarà en funció del grau d’afectació, l’evolució de la persona i el suport familiar. La rehabilitació ha de començar a l’hospital on es s’atén la persona de l’ictus, pot seguir en un altre hospital amb una unitat especialitzada de rehabilitació i, ha de continuar a casa o a consultes externes d’un hospital de dia.

Cada any, fins a un 65% dels pacients assoleixen algun tipus de marxa. Entre un 15% i un 20% dels pacients continuen patint una gran discapacitat.