Sense comentaris encara

Un estudi conclou que els factors de risc expliquen un 90% del risc de patir un ictus

Recentment, The Lancet, una de les revistes mèdiques més prestigioses, ha publicat la segona part d’un ambiciós estudi col•laboratiu (INTERSTROKE) en què hi han participat fins a 32 països. La primera part d’aquest estudi, que inclogué 6000 casos recollits en 22 països, va concloure que un total de 10 factors de risc vascular modificables explicaven fins el 90% del total del risc de patir un ictus isquèmic o hemorràgic. Aquests 10 factors de risc, que cal conèixer i evitar, són: hipertensió arterial, tabaquisme, obesitat abdominal, dieta, activitat física, diabetis, consum d’alcohol, factors psicosocials, malalties cardíaques i apolipoproteïnes. La primera part de l’estudi INTERSTROKE va ser insuficient per establir diferències geogràfiques, fet que s’ha esmenat en la segona part de l’estudi INTERSTROKE. Amb 32 països participants corresponents a les grans regions mundials: Europa, Amèrica del Nord, Austràlia, Amèrica del Sud, Àsia, Àfrica i Pròxim Orient, i més de 13.000 casos inclosos, l’estudi ha establert que efectivament existeixen variacions geogràfiques, i ètniques, tant pel què fa a l’epidemiologia, l’etiologia, el procés diagnòstic després de patir un ictus i el resultats als 30 dies. A més, l’estudi també ha confirmat l’existència de variacions importants en el perfil de risc vascular en homes i dones i segons grups d’edat (edta de tall: 55 anys) si bé tots 10 factors de risc s’han mostrat molt consistents pel que fa a la seva implicació en totes les àrees geogràfiques estudiades. Això últim suggereix que les campanyes de prevenció adreçades a la població general poden basar-se en missatges similars arreu del món.
A grans trets, podríem resumir les troballes d’INTERSTROKE dient que la hipertensió i les causes cardíaques són els factors que suposen un major risc, si bé per subtipus d’ictus la hipertensió tindria més impacte en l’ictus hemorràgic i les causes cardíaques en l’ictus isquèmic. Per grans àrees geogràfiques s’observen diferències pel que fa a la hipertensió, amb major pes a Àsia i Àfrica, el tabaquisme i l’obesitat abdominal, amb més impacte a Europa, Amèrica del Nord i Austràlia, el consum d’alcohol, amb un major pes a Àfrica i el sud d’Àsia, i finalment, l’inactivitat física té un pes específic més elevat a Àsia, concretament a la Xina.

Publicar un comentari