La medicina de rehabilitació física es va estenent cada vegada més. S’entén com a un procés que contempla la intervenció de diferents professionals per tal de recuperar el millor estat funcional  del pacient i establir una millor qualitat de vida.
Aquesta rehabilitació sempre és multidisciplinar, és a dir, que intervenen diferents professionals de la salut. Tots els pacients amb ictus haurien de ser avaluats per un equip de rehabilitació que ha de ser:

  • Precoç: Ja que una mobilització el més aviat possible s’associa a millors resultats en el temps, s’evitaran complicacions i es podrà assolir abans la màxima funcionalitat.
  • Eficaç: S’ha d’ajustar el tipus de tractament a cada malalt segons les seves necessitats i possibilitats de millora, que estableixi l’equip rehabilitador. Cal tenir en compte que la rehabilitació és un procés limitat en el temps i que ,passats els primers sis mesos, no existeix evidència de major millora. Cada any, fins a un 65% dels pacients assoleixen algun tipus de marxa. Entre un 15-20% dels pacients continuen patint una gran discapacitat.