Una de les parts més negatives d’un ictus és que pot deixar algun tipus de seqüela, ja sigui física o psíquica. Un terç de les persones que pateixen un ictus presentarà algun grau de discapacitat permanent. Per tant, és molt important conèixer les mancances que pot produir, per així poder combatre-les i superar-les.

  • Deficiències en la funció motora: paràlisi, dificultat per a caminar, alteracions en l’equilibri i la coordinació dels moviments, limitacions per a realitzar les activitats de la vida diària, espasticitat.
  • Alteracions en la sensibilitat: alteracions en la percepció de la temperatura, del tacte, del dolor, de la posició de les extremitats.
  • Alteracions en el llenguatge: alteracions totals o parcials en el moment de parlar o d’entendre (afàsia) o dificultat en la formació o la vocalització de paraules (disàrtria).
  • Alteracions en la deglució: dificultats per empassar líquids i /o sòlids.
  • Alteracions en la visió: disminució del camp visual.
  • Alteracions neuropsicològiques: problemes de memòria, raonament, concentració, de reconeixement del propi cos.
  • Alteracions en les emocions: dificultat per controlar les emocions o emocions inadequades.
  • Dolor: produït per una alteració en una àrea del cervell, que es tradueix per una barreja de sensacions desagradables de picor, formigueig, cremor, més freqüents a la cara i extremitats, i que empitjora amb el moviment i el fred.