Associacions de pacients

Les associacions de pacients són entitats privades sense ànim de lucre, generalment constituïdes per persones afectades, familiars, cuidadors, professionals i societat en general que tenen per objectiu promoure la participació.

Aquestes associacions ofereixen serveis d'assessorament, acollida, suport i orientació a les persones afectades i els seus familiars. Les entitats organitzen activitats terapèutiques i activitats socials lúdiques destinades a millorar la qualitat de vida i la integració social d’aquestes persones.

També informen i formen sobre l’ictus, des de la prevenció a la recuperació, així com funcions de sensibilització a la societat.