Guia Superar l'ictus

Comparteix
Portada de la guia
Descargar PDF

Aquesta guia, reeditada el 2022, s'adreça a les persones que han tingut un ictus, permanent o transitori, així com als familiars, amics o cuidadors que hi conviuen. Explica què és la malaltia, quins són els seus efectes i com ha de ser tractada la persona.

El text ha estat elaborat per un equip de pacients i professionals experts en la matèria de la Fundació Ictus, el Pla director de la malaltia vascular cerebral del Departament de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Segurament no podrà respondre totes les vostres preguntes, però us adreçarà a altres fonts o centres on podreu aconseguir més informació si us interessa.

L'equip professional és qui millor us ajudarà a superar l'ictus, però això només serà possible amb la vostra col·laboració. La malaltia és una situació no desitjada, que ha de ser superada amb l'esforç conjunt del pacient, dels familiars o cuidadors i dels professionals que l'atenen.

La Montse Saboya destacada impulsora de la primera edició d'aquesta guia va morir a causa d'un ictus, a ella li dediquem aquesta nova edició.