ABRIC dona suport a les persones que han viscut un ictus

Comparteix
Publicat el dimecres, juny 10 de 2020

La Fundació Ictus engega el programa ABRIC per donar suport a les persones que han viscut un ictus i el seu entorn, tant familiars, com amics i cuidadors. Degut a la pandèmia pel nou coronavirus, ABRIC comença en la seva versió virtual i oferint serveis a persones de tota Catalunya. 

programa abric

ABRIC és un programa de la Fundació Ictus d’assessorament gratuït per a les persones que han viscut un ictus i el seu entorn, des de familiars a amics i cuidadors.

La Fundació Ictus desenvolupa el programa ABRIC per poder assolir diversos objectius fundacionals com millorar l’atenció de les persones amb ictus i les seves famílies, donar suport a la formació dels professionals, i impulsar la recerca centrada en la persona i el seu entorn.

L’any 2019 l’empresa de comunicació Paradigma va ajudar a conceptualitzar el nom, la imatge corporativa i l’eslògan Després d’un ictus no estàs sol del programa ABRIC. Tots aquests elements engloben els principals objectius del programa que són l’assessorament, la recerca, la informació i el coneixement de la malaltia.

L’equip d’e-Health d’Eurecat està desenvolupant la plataforma ABRIC, un entorn segur per emmagatzemar les dades de les persones usuàries d’ABRIC i poder oferir contactes de serveis existents a Catalunya, formació i informació.

Inicialment l’ABRIC era un programa de suport presencial només a la ciutat de Barcelona i havia de posar-se en marxa el 15 d’abril d’aquest any. Arrel de la Covid-19 el programa s’ha replantejat passant de ser presencial a ser virtual, i de Barcelona a tota Catalunya. Aquest canvi de plantejament ha estat possible gràcies al treball conjunt amb el Consell de Pacients i les associacions de pacients de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

ABRIC estimula la col·laboració entre persones que han viscut un ictus i associacions de pacients, entitats i proveïdors assistencials, professionals i les societats científiques implicades. L’equip ABRIC i la Fundació Ictus està en procés de signar convenis de col·laboració amb diverses entitats per assessorar a les persones que han viscut un ictus i les seves famílies com el Centre de Vida Independent (CVI) i la Fundació d’Esclerosis Múltiple (FEM), també ha format un equip multidisciplinari d’assessors professionals format per una metgessa neurorehabilitadora, una treballadora social i una infermera.