El consum d’alcohol en persones majors de 55 anys pot augmentar el risc d’ictus

Comparteix
Publicat el dijous, juny 28 de 2018

Un estudi publicat a la revista ‘Neurology’ conclou que la ingesta d’alcohol contribueix a l’aparició d’ictus hemorràgics. El grup d’investigadors italians ha recollit dades de més de 3.000 pacients i els van classificar per consum d’alcohol. Després, van comparar-los amb persones sanes.

El consum d’alcoho

La ingesta elevada d’alcohol podria exercir un efecte causal en l’aparició d’ictus hemorràgics (o hemorràgies intracranials, HIC). Aquesta és la conclusió a què arriba un grup d’investigadors italians de l’estudi multicèntric sobre HIC (MUCH-Italy), publicada aquest mes de juny a la revista Neurology, òrgan de l’Associació Americana de Neurologia.

El grup de recerca va analitzar 3.173 pacients amb HIC, tant lobar (que afecten un lòbul del cervell) com profunda, i els va comparar amb 3.155 controls (persones que no havien tingut una HIC). Els investigadors van trobar que hi havia una associació entre la ingesta elevada d’alcohol amb el risc de patir una HIC profunda, així com també amb el risc total d’HIC, mentre que no van trobar cap efecte aparent sobre el risc d’HIC lobar.

L’anàlisi es va fer comparant una cohort de pacients amb HIC, de raça blanca i més de 55 anys, amb un grup aparellat per sexe i edat i sense HIC, en el marc del MUCH-Italy, entre 2002 i 2014. Els pacients es van categoritzar entre bevedors excessius (més de 45 grams d’alcohol al dia), i bevedors lleugers-moderats o no bevedors.

L’estudi va concloure que hi ha evidències que la ingesta d’alcohol juga un rol causal en el fet de patir una HIC.