Què és l’ictus?

Un ictus és l’alteració sobtada de la circulació de la sang al cervell. La interrupció del flux sanguini pot ser pel taponament –la majoria dels casos– o el trencament d’una artèria cerebral.


El temps de resposta és molt important, ja que es tracta d’una malaltia aguda que afecta al cervell i pot comprometre una o més funcions cognitives, motores i sensitives, entre d’altres.

L’ictus és una urgència mèdica, a la qual cal donar resposta immediata. Cada minut que passa moren dos milions de neurones. La rapidesa determinarà, en bona mesura, el grau de discapacitat causat per la malaltia.


Col·loquialment, l’ictus també s’anomena vessament cerebral, infart cerebral, embòlia, trombosi, feridura i apoplexia.

A Catalunya

  • L’ictus és la primera causa de mort en les dones i la segona en els homes.
  • Més de 13.000 persones ingressen cada any per un ictus.

Al món

  • Una de cada sis persones patirà un ictus al llarg de la seva vida.
  • L’ictus és la segona causa de mortalitat al món.
  • L’ictus és la principal causa mèdica de discapacitat.

Ictus isquèmic

L’ictus isquèmic es deu a una obstrucció sobtada del flux sanguini al cervell. Si les lesions que provoca són transitòries es tracta d’un ictus isquèmic transitori. Si, en canvi, els perjudicis són irreversibles i permanents és un infart cerebral.

Causes

Arítmia cardíaca

Una cardiopatia, en especial, la fibril·lació auricular, pot provocar un ictus isquèmic. L’oclusió de l’artèria cerebral prové d’un trombe del cor que viatja a través de les artèries, provocant-ne el taponament.

Arteriosclerosi

Inflamació crònica de les artèries, causada pel colesterol que es diposita a les parets en forma de plaques. Quan la placa tapona la circulació de la sang fa un trombe que causa l’ictus isquèmic aterotrombòtic.

Altres

L’obstrucció d’una artèria es pot produir per altres causes com malalties inflamatòries, malalties de la sang que predisposen al desenvolupament de trombes, trencament d’una paret arterial i traumatismes. 

Desconeguda

Més d’un terç dels ictus són per una causa desconeguda. En aquests casos, no s’identifica de forma clara quin és el motiu de l’accident cerebrovascular. Aquests ictus se’ls anomena ictus de causa indeterminada.

Ictus transitori

Un ictus transitori o accident isquèmic transitori (AIT) és el mateix que un ictus. La diferència és que els símptomes duren menys. És un episodi brusc i sobtat que dura menys de 24 hores. Durant l’ictus transitori un vas sanguini del cervell es bloqueja, però el bloqueig desapareix per si sol.

  • Un ictus transitori és el mateix que un ictus i s’ha de tractar com un ictus.
  • Un ictus transitori és una emergència mèdica.

Ictus hemorràgic

L’ictus hemorràgic –també anomenat vessament cerebral– es produeix pel trencament d’una artèria o d’una malformació del cervell. En funció de la localització del vessament, hi ha dos tipus d’ictus hemorràgic. El primer, l’ictus hemorràgic cerebral, afecta a regions profundes del cervell. En l’altre, anomenat ictus hemorràgic subaracnoïdal, gran part del sagnat es localitza a la part més superficial. Hi ha diversos mecanismes pels quals un vas sanguini es pot trencar.

Causes

Hipertensió arterial

La pressió arterial alta és el principal factor de risc de les hemorràgies cerebrals, però no és l’únic. Per això, també cal tenir en compte el risc associat d’altres factors, com l’ús de fàrmacs anticoagulants, com l’heparina, i el consum d’alcohol i drogues.

Malformacions

Hi ha infants, joves i adults de mitjana edat, sense factors de risc, però amb malformacions vasculars cerebrals o aneurismes al cervell que els predisposen a l’aparició d’un ictus. Els aneurismes són malformacions arterials, mentre que les malformacions arteriovenoses són manyocs d’arteriosclerosi i venes que es poden trencar. Tots dos casos són en general alteracions presents des del naixement.

Altres

Determinades malalties de la sang, trencament d’una paret arterial, traumatismes cranioencefàlics i alguns processos degeneratius poden influir en l’aparició d’un ictus hemorràgic.