Comparteix
Printer Friendly, PDF & Email

Equip ictus

Els hospitals amb unitat d’ictus compten amb una sèrie de professionals que acompanyen a la persona que ha patit l’ictus i els seus familiars en el període de recuperació. A continuació, destaquem els més rellevants.

Neurologia 

La neurologia és l’especialitat mèdica que diagnostica i tracta els trastorns del cervell, la medul·la espinal, els nervis, el músculs i el dolor neuropàtic, de causa neurològica.

Neurocirurgia

Especialitat mèdica dedicada a la cirurgia de l’encèfal, la columna vertebral i d’altres parts del sistema nerviós.

Infermeria

El personal d’infermeria acompanya contínuament el pacient amb ictus en els diferents estadis i llocs per on passa: unitat d’ictus, planta d’hospitalització, centres sociosanitaris i d’altres. Per tant, aquests professionals són els encarregats principals del control eficient, eficaç, estricte i constant del pacient. Contínuament controlen el seu estat neurològic, valoren la seva evolució i detecten de forma precoç possibles complicacions.

Rehabilitació

La medicina física i la rehabilitació és una especialitat mèdica que diagnostica, avalua i tracta la discapacitat, provocada per l’ictus. El seu procés és limitat en el temps i té com a objectiu aconseguir la màxima capacitat funcional en cada cas, facilitar la independència de la persona i la seva reintegració en l’entorn familiar, social i laboral.

La rehabilitació inclou diferents àmbits professionals:

Fisioteràpia

Àrea terapèutica especialitzada que aplica tècniques físiques com, per exemple, l’exercici, les teràpies manuals o l’electroteràpia. L’objectiu és tractar els símptomes i les seqüeles del sistema musculoesquelètic que afecten el seu moviment i funcionalitat.

Logopèdia

Àrea terapèutica que realitza avaluacions i tractaments específics a persones de totes les edats, que han patit un ictus, i  presenten alteracions de la parla, la veu, el llenguatge, la comunicació i la deglució.

Neuropsicologia

Aquesta neurociència estudia i tracta les habilitats cognitives superiors com la memòria, el llenguatge i les funcions executives, entre d’altres. La neuropsicologia utilitza el mètode científic per estudiar el cervell i la seva relació amb la conducta humana.

Teràpia ocupacional

L’objectiu és aconseguir la màxima recuperació per a un correcte funcionament diari de la persona. Els professionals valoren de manera individualitzada les necessitats de cada pacient i la seva família, així com les característiques específiques de l’entorn en el qual la persona desenvoluparà la seva rutina. El terapeuta ocupacional també fa recomanacions sobre les modificacions necessàries en el domicili i la prescripció d’ajudes tècniques.

Treball social

El treballador social fa una avaluació inicial de les necessitats socials i de l’estat de salut del pacient, tant a nivell físic com mental. L’objectiu de l’avaluació és la coordinació de recursos i ajuts, oferir assessorament al pacient i la seva família, planificació de l’alta hospitalària i informació sobre tràmits, entre moltes altres gestions.