Comparteix
Printer Friendly, PDF & Email

Àmbit legal

Després de patir un ictus la persona afectada i la seva família es poden trobar amb diferents preguntes i problemes d’àmbit legal. Com cada situació personal és diferent si voleu més informació poseu-vos en contacte amb ABRIC i us assessorament. 

Els àmbits legals que generen més consultes són:

Àmbit de la Seguretat Social

 • Afiliacions i cotització
 • Pensions: jubilació, invalidesa, prestacions familiars viduïtat i orfandat i atur
 • Assistència sanitària i incapacitat temporal i maternitat
 • Accidents de treball i malalties professionals
 • Prevenció de riscos laborals
 • Seguretat Social de treballadors
 • Persones amb graus de discapacitat
 • Impugnació d’altes mèdiques 
 • Seguretat Social complementària plans de pensions i de jubilació

Àmbit laboral

 • Acomiadaments i extincions de contractes individuals i col·lectius
 • Modificacions de les condicions de treball en quant a funcions i trasllats
 • Reclamacions de quantitat
 • Classificació professional i defensa dels drets laborals de la persona, entre els quals a no ser discriminat per qualsevol motiu i reclamar els propis drets
 • Horari de treball (jornada). Absències i excedències. Vacances
 • Conciliació de la vida familiar

Àmbit fiscal

 • Dret bancari 
 • Dret de família, matrimonial i parelles de fet
 • Adopcions
 • Herències i incapacitats
 • Arrendaments i comunitats de propietaris