Comparteix
Printer Friendly, PDF & Email

Sol·licituds i tràmits

Des de la Fundació Ictus us informem del que, el qui i el com tramitar els principals papers relacionats amb els drets de les persones: discapacitat, dependència i teleassistència, entre d'altres. 

La persona encarregada de fer la sol·licitud cal que tingui molta paciència, perquè requereix molt d’esforç, temps, organització i, de vegades, frustració. Normalment, si tot va bé, es tramita un cop i després ja només cal fer revisions o renovacions.

Recomanem que feu un pas darrere un altre, que us feu llistats de la documentació que necessiteu per a cada tràmit i tingueu a mà fotocòpies, o bé escanejats, dels principals documents com els d’identitat, targeta sanitària, llibre de família, informes mèdics, etc.

A continuació, detallem alguns consells pràctics relacionats amb les guies de recursos per demarcacions, discapacitat, dependència i teleassitència.

Tràmits durant la Covid-19

Consulteu quins tràmits podeu fer online durant l’estat d’alarma per coronavirus. 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/

https://idcatmobil.seu.cat.

És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al telèfon mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res).

Guies de recursos Catalunya

Guia de recursos de Barcelona

Discapacitat

L’ictus és la principal causa de discapacitat al món. Una persona amb discapacitat és una persona amb deficiències físiques, mentals, intel•lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres, tal i com es recull a l’article 1 del Conveni de la Organització de les Nacions Unides (ONU) del 2006 sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Existeixen diferents tipus de discapacitat. La discapacitat pot ser d’origen físic, sensorial, de comunicació i/o parla, intel·lectual o derivat d’un trastorn mental.

La valoració del grau de discapacitat s’expressa amb un percentatge. Tenen consideració de discapacitat aquelles persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%. La sol·licitud del grau de discapacitat es pot fer online o presencialment i és un tràmit gratuït, sense termini. Haureu de presentar una sèrie de documentació.

Un cop determinat el grau de discapacitat, heu de sol·licitar la targeta acreditativa de discapacitat.

Aquí teniu un directori d’establiments per a persones amb discapacitat a Catalunya i un llistat orientatiu d’avantatges segons requisits específics per a persones amb discapacitat legalment reconeguda.

Dependència

La dependència és la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l'edat, la malaltia i/o la discapacitat, i lligada a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial. 

La dependència es pot tramitar de forma gratuïta i sense terminis. Es pot fer online o presencial.

Serveis d’informació i orientació dependència

 • El servei d’informació telefònica sobre dependència és el 012
 • Els serveis d’informació i orientació presencial són: serveis socials d'atenció primària o àrees bàsiques de salut (centres d'atenció primària CAP).

A continuació trobareu alguns recursos que poden ser d’utilitat:

Teleassistència

El servei de teleassistència està adreçat a la gent gran que viu sola o a persones amb discapacitat, que permet demanar ajuda en cas d'urgència des del domicili. 

Consisteix en un polsador en forma de medalló o de polsera que la persona porta a sobre permanentment dins del domicili. El seu sistema de mans lliures permet la comunicació des de qualsevol lloc de la casa amb una centraleta que està disponible 24 hores al dia i des de la qual es gestiona la trucada segons la causa.

Quan l'usuari acciona el polsador que duu a sobre mentre és al domicili, una persona del centre d'atenció s'hi posa en contacte a través d'un altaveu i un micròfon que permeten la comunicació entre tots dos, amb l’objectiu de posar en funcionament els mecanismes necessaris per resoldre la situació que ha generat l'alarma. 

Per a la instal·lació d'aquest dispositiu, cal disposar de telèfon fix al domicili i la persona ha de ser capaç d'utilitzar el polsador adequadament. Per això convé que no presenti deteriorament cognitiu o problemes que afectin a la comunicació, raó per la qual se sol demanar l'aportació de l'historial mèdic de l'usuari. 

A més, cal disposar de telèfons de contacte de familiars que visquin a prop del domicili o de veïns per poder avisar-los en cas d'emergència. Aquest servei ofereix, a banda de l'atenció en cas d'urgències, la comunicació amb l'usuari per recordar-li cites (funció d'agenda) o pal·liar situacions de soledat.​​​

Hi ha entitats públiques i privades que ofereixen serveis de teleassistència, aquí en llistem unes quantes:

Ajudes PUA

Les ajudes PUA són la prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat. És un programa d’ajuts econòmics per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social. 

Els ajuts PUA es regulen anualment. A cada convocatòria s’estableixen els tràmits, ajuts i requisits.

 • Beneficiaris: persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.
 • Sol·licituds a la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Targeta Cuidadora (Barcelona)

Servei gratuït adreçat a totes les persones cuidadores de familiars, amics o pacients afectats per ictus –o altres circumstàncies que ocasionen dependència– per millorar el seu benestar i reconèixer la tasca dels i les cuidadores.

Què és?

La targeta és gratuïta i et donarà accés a diversos recursos i serveis de suport per tal que totes les persones que cuiden familiars malalts o dependents –ho facin de manera professional o de forma no remunerada– rebin el reconeixement que mereixen i el suport que necessiten.

Qui la pot demanar?

Totes les persones professionals i no professionals, tant si són residents a la ciutat com si no, que tenen cura d’una altra persona malalta, dependent, amb discapacitat o persona gran que sí està empadronada a la ciutat de Barcelona.

On la pots demanar?

 • Online: a través d’un formulari web disponible a la plataforma barcelona.cat/targetacuidadora.

 • Presencialment: a l’Espai Barcelona Cuida (carrer Viladomat, 127) o a qualsevol oficina de Vila Veïna de la ciutat.

 • Telèfon: també s’ha habilitat el telèfon 93.413.21.21 del mateix Espai Barcelona Cuida per resoldre els dubtes que es puguin plantejar en la sol·licitud i obtenció d’aquesta targeta.

Per a què serveix?

Actualment, la targeta ofereix diverses mesures que aniran ampliant-se:

 • Canal d’informació Infocures.
 • Assessorament especial per a persones cuidadores.
 • Xarxa BCN de punts de trobada i suport a persones cuidadores.
 • Suport emocional telefònic 24h (93.642.01.24).
 • Suport psicològic telefònic (93.496.45.09) de dilluns a diumenge de 6 a 24h.
 • Acompanyament jurídic per a la contractació de persones cuidadores.
 • Jo t’acompanyo, un programa específic d’orientació, suport i escolta.
 • Pren-te un descans, amb serveis per oferir moments de respir, oci i descans.
 • Participació de farmàcies, programa adreçat a persones grans cuidadores, sobrecarregades o en situació de vulnerabilitat.
 • Participació de biblioteques: mesures com accés gratuït al servei de préstec de llibres a domicili.
 • Participació de mercats municipals: accés al servei de venda en línia i el servei de repartiment a domicili
 • Activitats esportives com ‘Cuida’t als Parcs’ amb pràctiques esportives a l’aire lliure per millorar el benestar.