Recerca

Projectes de recerca becats per la Fundació Ictus

El comitè científic de la Fundació Ictus va donar suport a dos projectes de recerca, a la seva convocatòria de l’any 2018. 

D’una banda, l’estudi HSA-Cat analitza les hemorràgies subaracnoidal. De l’altra, el HIC-Cat investiga en les hemorràgies intracerebrals. Els dos projectes compleixen els criteris de patologies importants, estan basats en registres i cobreixen tota Catalunya.

HSA-Cat

L’HSA-Cat és un registre prospectiu de malats amb hemorràgia subaracnoidal espontània, atesos a la xarxa hospitalària del SISCAT, el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

El projecte està promogut pel Pla director de la malaltia vascular cerebral i la Fundació Ictus. El seu objectiu és conèixer la incidència d’aquesta patologia en el país, així com les dades demogràfiques de tractament i complicacions neurològiques i no neurològiques dels pacients que la pateixen.

A més, es realitzen dos estudis. Un avalua l’impacte del control glicèmic en el pronòstic funcional dels pacients. L’altre, pretén establir associacions entre el genoma i el curs evolutiu de la patologia. 

HIC-Cat

L’HIC-Cat és el registre multicèntric de pacients amb hemorràgia intracerebral espontània, atesos a la xarxa hospitalària del SISCAT, el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

L'estudi ha estat aprovat pel comitè ètic dels hospitals que hi participen. El registre no modifica els circuits assistencials actuals, però recull dades clíniques i radiològiques relatives als pacients i a la logística dels centres emissors, trasllats interhospitalaris i centres receptors.

L'estudi permet conèixer: 

  1. El número de pacients, els hospitals que fan l'assistència i els temps d'evolució fins al diagnòstic i tractaments
  2. Conèixer si hi ha beneficis clínics que depenen del tipus de centre que fa l'assistència del pacient
  3. Saber si hi ha benefici associat a una assistència precoç dels pacients.

En funció d'aquests resultats es podran planificar nous estudis d'intervenció.

Projectes de recerca amb participació de la Fundació Ictus

La Fundació Ictus ha estat patrocinador de tres importants projectes de recerca, que han funcionat des de l’any 2013 fins a l’actualitat.

Dos dels estudis que estan actius són l’ICTUSnet, que promou la col·laboració entre centres per millorar l'atenció a l'ictus, i l’altre és el RACECAT, que vol millorar el pronòstic dels malalts. Per últim l’any 2015 va acabar l’estudi REVASCAT per beneficis de tractaments en pacients amb ictus isquèmic agut.

ICTUSnet és un projecte constituït per un consorci de 10 socis, entre els quals hi ha la Fundació Ictus, que reuneix institucions de salut i d'investigació públiques i privades, coordinades per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

La seva missió és promoure la col·laboració en la investigació i la innovació per a la millora de l’atenció integrada dels pacients afectats per un ictus i millorar la qualitat de vida. El projecte inclou l’ajuda de les noves tecnologies d’anàlisi de dades i la creació d’una xarxa d’excel·lència d’agents implicats en l’atenció a l’ictus, per compartir informació, experiències i bones pràctiques.

Aquest consorci representa sis regions del sud-oest d'Europa, que inclou Aragó, Illes Balears, Catalunya, Navarra, Occitània i el nord de Portugal. Aproximadament, cobreix una població d’uns 20 milions de persones.  

El projecte està cofinançat pel Programa Interreg Sudoe, a partir del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i té una duració de 36 mesos. 

L’estudi RACECAT té com a objectiu comparar el trasllat directe d’un pacient amb ictus isquèmic agut amb sospita d’oclusió de gran vas, identificat pels professionals del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), a un centre endovascular i al centre local d’ictus més proper per saber qui ofereix un millor pronòstic en la distribució de l’escala modificada de Rankin als 90 dies de l’ictus. 

L’estudi RACECAT és un estudi prospectiu, multicèntric, randomitzat per grups (clúster), obert amb avaluació cega de resultat principal, que inclou pacients amb ictus agut i sospita d’oclusió de gran vas cerebral identificats pel SEM. El principal criteri d’inclusió és una puntuació en la RACE de 5 o més (alta sospita d’oclusió de gran vas).

L’estudi RACECAT es duu a terme a tota Catalunya. El projecte va començar el març del 2017. Actualment ja s’han inclòs més de 1.300 pacients. Es tracta d’un assaig clínic dins d’una cohort (“trial within cohorts”) que aprofita el registre poblacional CICat com a registre de dades.

L’estudi està finançat per Medtronic i la Fundació Ictus n’és un dels patrocinadors.

Clinical Trials: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02795962

Article protocol: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31142219


L’estudi REVASCAT, realitzat a Catalunya entre els anys 2013 i 2015, va ser un dels assajos clínics determinants que va demostrar el benefici clínic del tractament endovascular en pacients amb ictus isquèmic agut per oclusió de gran vas, en comparació al tractament mèdic. 


L’estudi va estar finançat per Medtronic i la Fundació Ictus en va ser un dels patrocinadors.
Els resultats de l’estudi es van publicar a la revista The New England Journal of Medicine. Les dades de l’estudi REVASCAT, junt amb els altres assaigs clínics internacionals, han permès dur a terme multitud d’anàlisis secundàries i meta-anàlisis dins de la col·laboració HERMES.

Els articles que van sortir d’aquesta publicació són:

Thrombectomy within 8 Hours after Symptom Onset in Ischemic Stroke 

Tudor G. Jovin, M.D., Angel Chamorro, M.D., Erik Cobo, Ph.D., María A. de Miquel, M.D., Carlos A. Molina, M.D., Alex Rovira, M.D., Luis San Román, M.D., Joaquín Serena, M.D., Sonia Abilleira, M.D., Ph.D., Marc Ribó, M.D., Mònica Millán, M.D., Xabier Urra, M.D., et al., for the REVASCAT Trial Investigators

N Engl J Med 2015; 372:2296-2306 

doi: 10.1056/NEJMoa1503780

Safety and efficacy of thrombectomy in acute ischaemic stroke (REVASCAT): 1-year follow-up of a randomised open-label trial

Dávalos A, Cobo E, Molina CA, Chamorro A, de Miquel MA, Román LS, Serena J, López-Cancio E, Ribó M, Millán M, Urra X, Cardona P, Tomasello A, Castaño C, Blasco J, Aja L, Rubiera M, Gomis M, Renú A, Lara B, Martí-Fàbregas J, Jankowitz B, Cerdà N, Jovin TG; REVASCAT Trial Investigators

Lancet Neurol 2017 May;16(5):369-376

doi: 10.1016/S1474-4422(17)30047-9

Mechanical Thrombectomy in and Outside the REVASCAT Trial: Insights From a Concurrent Population-Based Stroke Registry

Urra X, Abilleira S, Dorado L, Ribó M, Cardona P, Millán M, Chamorro A, Molina C, Cobo E, Dávalos A, Jovin TG, Gallofré M; Catalan Stroke Code and Reperfusion Consortium

Stroke. 2015 Dec;46(12):3437-42

doi: 10.1161/STROKEAHA.115.011050

Vessel Patency at 24 Hours and Its Relationship With Clinical Outcomes and Infarct Volume in REVASCAT Trial (Randomized Trial of Revascularization With Solitaire FR Device Versus Best Medical Therapy in the Treatment of Acute Stroke Due to Anterior Circulation Large Vessel Occlusion Presenting Within Eight Hours of Symptom Onset)

Millán M, Remollo S, Quesada H, Renú A, Tomasello A, Minhas P, Pérez de la Ossa N, Rubiera M, Llull L, Cardona P, Al-Ajlan F, Hernández M, Assis Z, Demchuk AM, Jovin T, Dávalos A; REVASCAT Trial Investigators

Stroke. 2017 Apr;48(4):983-989

doi: 10.1161/STROKEAHA.116.015455

Endovascular treatment improves cognition after stroke: A secondary analysis of REVASCAT trial

López-Cancio E, Jovin TG, Cobo E, Cerdá N, Jiménez M, Gomis M, Hernández-Pérez M, Cáceres C, Cardona P, Lara B, Renú A, Llull L, Boned S, Muchada M, Dávalos A.

Neurology. 2017 Jan 17;88(3):245-251

doi: 10.1212/WNL.0000000000003517

Association Between Time to Reperfusion and Outcome Is Primarily Driven by the Time From Imaging to Reperfusion

Ribo M, Molina CA, Cobo E, Cerdà N, Tomasello A, Quesada H, De Miquel MA, Millan M, Castaño C, Urra X, Sanroman L, Dàvalos A, Jovin T; REVASCAT Trial Investigators

Stroke. 2016 Apr;47(4):999-1004

doi: 10.1161/STROKEAHA.115.011721